Tuesday, December 11, 2007

ျမင္မွ မီး

သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ေျပာတဲ့ စကားေလးပါ။ အဲဒီေနကမီး မလာဘူး။ သူကေျပာတယ္။ ျမန္မာ့ မီး မဟုတ္ဘူးတဲ။ ျမင္မွ မီးတဲ။ ျမင္မွ မီးရထားတဲ့။ ျမင္မွပဲ မီးလာတယ္။ ျမင္မွပဲ ရထားလာတယ္္လို႔သတ္မွတ္ရမွာေပါေနာ္။။။

0 comments: