Tuesday, December 16, 2008

ဟုတ္ရဲ႕လား ေမာင္ကာလုရဲ႕

ဟုတ္ရဲ႕လား ေမာင္ကာလုရဲ႕ .......
source: The Voice Weekly Journal
(Puluque's Favourite Journal)

3 comments:

meimeistar said...

မဟုတ္ပါဘူးေမာင္ကာလုရယ္

Anonymous said...

ုူဒါထက္ေတာင္ ပိုေသး...
ေဟး ေဟး

Ko Boyz said...

ဒီဇင္ဘာလတစ္လထဲကို အလွည့္က် ျဖတ္ေပးၿပီး က်န္တ့ဲ လေတြက်ေတာ့ ျဖတ္ခ်င္သလို ျဖတ္မွာကို ဆိုလိုခ်င္တာ ေနမွာပါ။
ဘာေတြ အေတြးေပါက္ေနတာလဲ...။